هر وقت خواستی گناه کنی بکن فقط قبلش یه نگاهی به این عکس ها بکن

خدایا نعماتت بر من بی حد و حصر است و ناسپاسی من پیوسته

خدایا ستارالعیوب بودنت چه زیاد است و بی مروتی من چه زیاد

ببخشای مرا که بخشش از بزرگان است و من بزرگتر از تو سراغ ندارم

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 1258 بازدید